Spolupráce

Ing. Jiří Khol

 • dlouholetá spolupráce
 • autorizace projektů, statika
 • mimo jiné i soudní znalec

Ing. Arch. Jaroslav Stránský

 • spolupráce v oboru architektury
 • studie staveb
 • návrhy veřejných prostranství
 • interiéry

Ing. Jiří Hoďák

 • spolupráce v oboru vytápění
 • vzduchotechnika
 • plyn – energetické
 • průkazy (Zelená úsporám)

Milena Kvapilová

 • obor zdravotní technika (voda, kanalizace)

Ing. Michal Vodňanský

Ing. Stanislav Vyskočil

 • venkovní rozvody vody
 • kanalizace
 • ČOV

Michal Beneš

 • elektroinstalace
 • venkovní rozvody
 • trafa
 • veřejné osvětlení

Ing. Ladislav Křenek

 • komunikace
 • koncepce
 • dopravní řešení

Ing. Jiří Mečíř, Martin Halmich

 • protipožární opatření staveb

Ing. Antonín Buchar

 • rozpočty
 • výkazy výměr